Gépjárműadóval kapcsolatos lakossági tájékoztatás

GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁSOK


Tisztelt Szigetcsépiek! Tisztelt Adózók!

Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja az adóalanyokat arról, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

2021-től kezdődő gépjárműadó-kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el. A 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

Az önkormányzati adóhatóság adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Szigetcsép Község Önkormányzatának Adóhatósága az illetékes. A befolyó teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést (nem a helyi községi költségvetést) illeti meg. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

A változásokkal kapcsolat információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek majd megtekinthetők.

Kérjük Önöket, hogy figyelemmel legyenek arra, hogy milyen számlaszámra utalnak és milyen csekken fizetnek be gépjárműadót!

Ha 2021. évi gépjárműadót szándékoznak megfizetni és azt tévesen az önkormányzati adóhatóság számlájára fizetik meg, akkor a 2021. évi gépjárműadó fizetési kötelezettségüket nem teljesítik, mert azt az állami adó és vámhatósághoz kell megfizetni. Az ilyen jellegű téves utalás esetén az önkormányzati adóhatóságnak úgy kell eljárnia, mint egy túlfizetés esetén, azaz más általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el a befizetést. A fennmaradó túlfizetés adózó részére történő visszatérítése kizárólag adózó erre irányuló kérelmére történhet meg.Előző cikkTelepülésrendezés
Következő cikkÉrkeznek a gépjárműadós határozatok