Az óvodai nyári zárás rendje és beiratkozás a Záhonyi Hugóné Óvodába 2021.03.26.

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Záhonyi Hugóné Óvoda 2021.08.02-től 08.27-ig zárva tart. A nyári zárás ideje alatt a szomszéd települések óvodái látják el az ügyeletet. Aki igénybe szeretné venni az ügyeletet, az Gerencsér Zita intézményvezetőnél jelentkezzen.

  • A beiratkozás rendje, és a személyes találkozás az elmúlt évekhez képest változik. Kérem, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozás előtt telefonon kérjenek időpontot a torlódás elkerülése miatt, megértésüket köszönjük!

           Cím: 2317 Szigetcsép, Orgona utca 28.

           Tel: 06 30 9408501

A beiratkozás időpontjai:

2021.04.26.                8.00.-17.00.-ig

2021.04.27.                8.00.-17.00.-ig

2021.04.28.                8.00.-17.00.-ig

2021.04.29.                8.00.-17.00.-ig

2021.04.30.                8.00.-12.00.-ig

 

A fent jelzett napokon kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 2021.08.31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra lesz szükség.

  • gyermek személyi azonosítására a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek lakcím kártyája
  • gyermek TAJ kártyája
  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • Tartós betegséget igazoló okirat, SNI-s szakértői vélemény


Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határ napját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 2021. május 17.-éig kiküldi.


Mindenkit szeretettel várunk!

Gerencsér Zita

intézményvezető

Előző cikkFontos információ az RSD Víziközmű Társulat befizetőinek!
Következő cikkNyertes pályázat - Tisztítsuk meg az Országot